Der gesamte edle Qur’ân Audio & Text القرءان الكريم صوت ورسم ـ

Rezitation des gesamten edlen Qur’ân (Tartîl)

Rezitator: Asch-Scheikh Muhammad Siddiq al-Minschâwiyy (möge Allah ihm gnädig sein)

Wählen Sie bitte die Surah, die Sie hören möchten!

Download: Der gesamte edle Qur’ân als Text ( PDF)  تحميل جميع رسم القرءان

(01) Al-Fâtihah الـفـاتـحـة
(02) Al-Baqarah الـبـقـرة
(03) Âli ^Imrân آل عمران
(04) An-Nisâ‘ الـنـسـاء
(05) Al-Mâ’idah الـمـائـدة
(06) Al-An^âm الأنـعـام
(07) Al-A^râf الأعـراف
(08) Al-Anfâl الأنـفـال
(09) At-Taubah الـتـوبـة
(10) Yûnus يـونـس
(11) Hûd هـود
(12) Yûsuf يـوسـف
(13) Ar-Ra^d الـرعـد
(14) Ibrâhim إبـراهـيـم
(15) Al-Hidjr الـحـجـر
(16) An-Nahl الـنـحـل
(17) Al-Isrâ‘ الإسـراء
(18) Al-Kahf الـكـهـف
(19) Maryam مـريـم
(20) Tâhâ طـه
(21) Al-Anbiyâ‘ الأنـبـيـاء
(22) Al-Hajj الـحـج
(23) Al-Mu’minûn الـمـؤمـنـون
(24) An-Nûr الـنّـور
(25) Al-Furqân الـفـرقـان
(26) Ash-Shu^arâ‘ الـشـعـراء
(27) An-Naml الـنّـمـل
(28) Al-Qasas الـقـصـص
(29) Al-^Ankabût الـعـنـكـبـوت
(30) Ar­-Rûm الـرّوم
(31) Luqmân لـقـمـان
(32) As-­Sajdah الـسـجـدة
(33) Al-­Ahzâb الأحـزاب
(34) Saba‘ سـبـأ
(35) Fatir فـاطـر
(36) Yâ­sîn يـس
(37) AsSaffât الـصـافـات
(38) Sâd ص
(39) Az-Zumar الـزمـر
(40) Ghâfir غـافـر
(41) Fussilat فـصّـلـت
(42) Ash-Shurâ الـشـورى
(43) Az-Zukhruf الـزخـرف
(44) Ad-Dukhân الـدّخـان
(45) Al-Jâthiyah الـجـاثـيـة
(46) Al-Ahqâf الأحـقـاف
(47) Muhammad مـحـمـد
(48) Al-Fath الـفـتـح
(49) Al-Hujurât الـحـجـرات
(50) Qâf ق
(51) Adh-Dhâriyât الـذاريـات
(52) AtTûr الـطـور
(53) An-Nadjm الـنـجـم
(54) Al-Qamar الـقـمـر
(55) Ar-Rahmân الـرحـمـن
(56) Al-Wâqi^ah الـواقـعـة
(57) Al-Hadîd الـحـديـد
(58) Al-Mudjâdilah الـمـجـادلـة
(59) Al-Hashr الـحـشـر
(60) Al-Mumtahinah الـمـمـتـحـنـة
(61) As-Saff الـصـف
(62) Al-Jumu’ah الـجـمـعـة
(63) Al-Munafiqun الـمـنـافـقـون
(64) At-Taghabun الـتـغـابـن
(65) At-Talaq الـطـلاق
(66) At-Tahrim الـتـحـريـم
(67) Al-Mulk الـمـلـك
(68) Al-Qalam الـقـلـم
(69) Al-Haqqah الـحـاقـة
(70) Al-Ma’arij الـمـعـارج
(71) Nooh نـوح
(72) Al-Jinn الـجـن
(73) Al-Muzzammil الـمـزّمّـل
(74) Al-Muddaththir الـمـدّثـر
(75) Al-Qiyamah الـقـيـامـة
(76) Al-Insan الإنـسـان
(77) Al-Mursalat الـمـرسـلات
(78) An-Naba‘ الـنـبـأ
(79) An-Nazi’at الـنـازعـات
(80) ‚Abasa عـبـس
(81) At-Takwir الـتـكـويـر
(82) Al-Infitar الإنـفـطـار
(83) Al-Mutaffifin الـمـطـفّـفـيـن
(84) Al-Inshiqaq الإنـشـقـاق
(85) Al-Buruj الـبـروج
(86) At-Tariq الـطـارق
(87) Al-A’la الأعـلـى
(88) Al-Ghashiyah الـغـاشـيـة
(89) Al-Fajr الـفـجـر
(90) Al-Balad الـبـلـد
(91) Ash-Shams الـشـمـس
(92) Al-Lail الـلـيـل
(93) Ad-Duha الـضـحـى
(94) Ash-Sharh الـشـرح
(95) At-Tin الـتـيـن
(96) Al-‚Alaq الـعـلـق
(97) Al-Qadr الـقـدر
(98) Al-Baiyinah الـبـيـنـة
(99) Az-Zalzalah الـزلـزلـة
(100) Al-‚Adiyat الـعـاديـات
(101) Al-Qari’ah الـقـارعـة
(102) At-Takathur الـتـكـاثـر
(103) Al-‚Asr الـعـصـر
(104) Al-Humazah الـهـمـزة
(105) Al-Fil الـفـيـل
(106) Quraish قـريـش
(107) Al-Ma’un الـمـاعـون
(108) Al-Kauthar الـكـوثـر
(109) Al-Kafirun الـكـافـرون
(110) An-Nasr الـنـصـر
(111) Al-Masad الـمـسـد
(112) Al-Ikhlas الإخـلاص
(113) Al-Falaq الـفـلـق
(114) An-Nas الـنّـاس
Send this to a friend